HRM Quickscan

Een doeltreffend HR-management begint met een helder inzicht in de huidige staat van je personeelsbeheer. Dit inzicht kan met de grondige analyse van de Point HRM Quickscan verkregen worden.


Een HRM Quickscan is een krachtige manier om snel en efficiënt de staat van je organisatie op HR-gebied te bepalen. Met deze kennis kunnen organisaties hun HR-processen evalueren en verbeteren.

Wat is een HRM Quickscan

Een grondige HRM Quickscan geeft je inzicht in zowel de sterke punten als de zwakke plekken binnen je organisatie. Het identificeren van deze (knel)punten stelt je in staat te begrijpen wat goed werken en waar verbetering nodig is.


Met de Quickscan ontvang je een uitgebreide analyse van je huidige HR-processen, -beleid en -praktijken. Gewapend met deze kennis krijg je een inzicht van hoe effectief je huidige personeelsbeheer is en en identificeert je makkelijker probleemgebieden.


Een HRM Quickscan biedt organisaties dus de mogelijkheid om hun HR-processen te optimaliseren door inefficiënties te identificeren en zo een solide basis te leggen voor een optimaal en strategisch personeelsbeheer.

HRM Quickscan van Point HRM

De HRM Quickscan van Point HRM biedt in het kort een viertal elementen:


  • Gepersonaliseerde analyse

Geen bedrijf of organisatie is hetzelfde. Daarom passen we de HRM Quickscan aan op de specifieke kenmerken en doelen van jouw organisatie.


  • Diepgaand inzicht

De analyse van Point HRM biedt niet enkel oppervlakkige ovservaties. Het gaat verder dan dat: het onthult de kerk van zowel de kansen als de uitdagingen binnen je HR-processen.


  • Deskundig advies

Op basis van de resultaten die met de HRM Quickscan worden verkregen, bieden we deskundig advies aan dat is afgestemd op jouw organisatie.


  • Continue ondersteuning

Point HRM staat zowel voor, tijdens als na de analyse klaar om je te ondersteunen. Door onze continue ondersteuning helpen we je HR-processen verder ontwikkelen.

Een HRM Quickscan voor jouw bedrijf

Wat een HRM Quickscan voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen vertellen we je graag in vijf punten.


Diepgaande evaluatie

De HRM QuickStart begint met een diepgaande evaluatie van alle HR-processen die al binnen je organisatie bestaan. We kijken hierin van werving en selectie tot talentontwikkeling en prestatiebeheer. Met deze grondige analyse onthullen we zowel de sterke punten als de knelpunten. Hiermee ontvang je een uitgebreid en gedetailleerd inzicht in de daadwerkelijke stand van zaken binnen je bedrijf.


Identificatie van kansen en uitdagingen

Gewapend met vernieuwde inzichten is de volgende stap in de HRM Quickscan het identificeren van zowel kansen als uitdagingen. Dit is een cruciale stap in het verbeteren van je HR-processen. Met behulp van de scan kom je niet alleen te weten wat wel of niet werkt, maar wijzen we ook de gebieden binnen je organisatie aan waar optimalisatie mogelijk is. Deze optimalisatie kan variëren van personeelstevredenheid, efficiëntie of het naleven van de wet- en regelgeving.

Maatwerkadvies

Of we nu gaan kijken naar het implementeren van nieuwe processen, een reeds bestaand beleid gaan bijsturen of een geheel nieuwe en innovatieve HR-technologie introduceren, al ons advies is specifiek afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Wij bieden maatwerkadvies op basis van jullie HRM Quickscanresultaten.


Strategische roadmap

Het resultaat van een HRM Quickscan is een strategische roadmap. Met deze roadmap helpt je met het verbeteren va je processen op korte, maar ook op lange termijn. Daarnaast biedt het je duidelijke doelen, handige meetbare indicatoren en stappen om zo de gewenste veranderingen te implementeren.


Continue monitoring en bijsturing

Het optimaliseren van je processen iets waar tijd in zit. Het is een dynamisch proces en daarom omvat de HRM Quickscan van Point HRM ook continue monitoring en bijsturing. Samen blijven we werken om zo ervoor te zorgen dat je HR-processen zich aanpassen aan de evoluerende behoeften van je bedrijf.


Zien is geloven, neem contact met ons en ontdek het de HRM Quickscan van Point HRM jouw organisatie kan helpen transformeren.

Onze diensten

(Full) HR Outsourcing

Besteed HR (volledig) uit voor een zeker en ontzorgt gevoel

HR-Scan

Hoe staat jouw onderneming er momenteel voor?

Coaching & Ontwikkeling

Inspireren tot groei en succes

Vitaliteit & Verzuim

Professioneel behandeld, maar met een menselijke aanpak

Interim Management & Advies

Consultancy. Project- en/of uurbasis. Tijdelijk, afgestemd op jouw specifieke behoeften

Coaching als succesformule

Goed teamwork en mentale fitheid liggen ten grondslag aan het succes van jouw onderneming