DISC-analyse

In de huidige zakelijke wereld is het begrijpen van individuele gedragsstijlen essentieel voor het opbouwen en stimuleren van effectieve teams.


Met de DISC-analyse van Point HRM bieden we je een krachtige tool om inzicht te krijgen in gedragsvoorkeuren, communicatiestijlen en teamdynamiek.

DISC-methode

DISC is een term die je wellicht al een aantal keer voorbij het horen komen. Het hoort bij de DISC-methode en is een afkorting die staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.


De DISC-methode is een gedragsbeoordelingssysteem dat individuen instaat stelt hun natuurlijke gedragsstijlen te begrijpen en te waarderen. Door dit in kaart te brengen kunnen teamleden effectiever communiceren en samenwerken.


Tijdens een DISC-analyse wordt gekeken naar hoe een persoon overkomt in de communicatie met zijn of haar omgeving. Dit gaat om zowel verbaal als non-verbale communicatie. Elk persoon vertoont alle stijlen in meer of mindere mate. Met de analyse worden een aantal dingen gemeten:


  • Hoe ga je om verschillende problemen en uitdagingen? Dit bepaalt de D van dominantie.
  • Hoe weet je anderen, je collega's bijvoorbeeld, te overtuigen van jouw mening? Dit bepaalt de I van Invloed.
  • Hoe ga je om met (plotselinge) veranderingen en wisselingen van tempo? Dit bepaalt de S van Stabiliteit.
  • En ten slotte wordt er gekeken naar hoe je met vastgestelde regels en procedures omgaat. Dit bepaalt de C van Conformiteit.

Waarom een DISC-analyse

Zoals gezegd biedt een DISC-analyse inzicht in gedragsvoordeuren. Daarnaast vergroot het de effectiviteit van de communicatie en draagt het bij aan het opbouwen van een sterk en goed functionerend team.


Verbeterde communicatie

Door te begrijpen hoe individuen communiceren op basis van hun persoonlijke DISC-stijl, kan een team de communicatie naar elkaar verbeteren. Door dit begrip en inzicht zullen boodschappen duidelijker zijn, misverstanden afnemen en zal de onderlinge samenwerking verbeteren.


Teamdynamiek

Met een grondige DISC-analyse worden de diverse gedragsstijlen binnen een team onthult. Dit inzicht helpt je bij het opbouwen van een sterke teamdynamiek door de sterke punten van elk teamlid te optimaal te benutten en zo mogelijke conflicten te verminderen.


Persoonlijke groei

Individuele DISC-profielen kunnen de weg naar persoonlijke groei zijn. De profielen bieden inzicht in persoonlijke sterke punten en ontwikkelingspunten. Dit inzicht helpt medewerkers bij het verwoorden en formuleren van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het bevorderen een groei hierin.


Effectief leiderschap

Binnen een goed team is een doortastend leiderschap essentieel. Leiders die de DISC-stijlen van hun team begrijpen kunnen door hun stijl van leiderschap hierop aan te passen zorgen voor effectievere communicatie en leiding. Door effectief leiderschap zal dit resulteren in gemotiveerde teams met verbeterde prestaties.

DISC-analyse door Point HRM

Point HRM is officieel DISC- en Drijfveren & Denkstijlen gecertificeerd. Wij geloven in de kracht van persoonlijke effectiviteit.


Een DISC-analyse is de sleutel tot het bouwen van een sterker team doordat het inzicht biedt tot individuele en teamgedragsstijlen. Door dit begrip en inzicht kan er gewerkt worden aan verbeterde communicatie, sterke teamdynamiek en persoonlijke groei. Met de DISC-analyse van Point HRM help je je team gedijen in een cultuur van optimale effectiviteit en samenwerking.


Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze diensten

(Full) HR Outsourcing

Besteed HR (volledig) uit voor een zeker en ontzorgt gevoel

HR-Scan

Hoe staat jouw onderneming er momenteel voor?

Coaching & Ontwikkeling

Inspireren tot groei en succes

Vitaliteit & Verzuim

Professioneel behandeld, maar met een menselijke aanpak

Interim Management & Advies

Consultancy. Project- en/of uurbasis. Tijdelijk, afgestemd op jouw specifieke behoeften

Coaching als succesformule

Goed teamwork en mentale fitheid liggen ten grondslag aan het succes van jouw onderneming