Recruitment trends 2024: Wat bedrijven moeten weten

2024 is bijna aangebroken en we kijken er naar uit om de nieuwste trends in recruitment met je te delen. Ben je benieuwd naar wat je kunt verwachten, de verschillen ten opzichte van 2023, de veranderende arbeidsmarkt, wat de behoeften zijn van toekomstige werknemers en hoe je het beste talent kunt aantrekken voor jouw openstaande posities? In deze blog nemen we je mee door al deze aspecten en meer.Arbeidsmarkt in 2024

Voordat je begint met rekruteren, is het uiteraard belangrijk wat de arbeidsmarkt doet in 2024. Het UWV heeft hier onderzoek naar gedaan en heeft daar verschillende voorspellingen op gedaan.


In 2024 wordt een aanzienlijke vertraging in de banengroei verwacht, volgens de arbeidsmarktprognose van UWV. Deze vertraging is een gevolg van meerdere factoren, waaronder een lagere economische groei en aanhoudende personeelskrapte. Hieronder volgen de belangrijkste punten gericht op de verwachtingen voor het jaar 2024:


Banengroei in 2024

Groei vertraagt: De verwachting is dat de banengroei in 2024 verder zal afnemen tot slechts 0,5%.
Sectorale verschillen: Sommige sectoren, zoals informatie & communicatie, zorg & welzijn en zakelijke diensten, zullen naar verwachting nog steeds een positieve groei ervaren. Echter, andere sectoren zoals industrie, bouwnijverheid, landbouw en financiële dienstverlening zullen waarschijnlijk een afname in banengroei zien.

Vacatures

Daling van vacatures: Het aantal ontstane vacatures zal naar verwachting verder dalen met 3% in 2024. Ondanks deze daling blijft het aantal vacatures relatief hoog in vergelijking met de periode voor de coronapandemie.

Aanhoudende personeelskrapte

Structuur van de krapte: Ondanks de verminderde banengroei blijft de arbeidsmarkt krap. Dit is deels te wijten aan het pensioneren van personeel en de voortdurende vervangingsvraag.

Economische context

Lagere economische groei: De economische groei wordt geschat op 1,4% in 2024, wat lager is dan in de voorgaande jaren. Deze vertraging wordt toegeschreven aan factoren zoals hoge inflatie, geopolitieke onzekerheden en veranderingen op de woningmarkt.

Onzekerheden en risico's

Impact van een strenge winter: Een belangrijke onzekerheid voor 2024 betreft de beschikbaarheid van gas bij een strenge winter, wat de economische groei en dus de banengroei verder kan drukken.

Conclusie

Voor 2024 wordt een gematigde economische groei met een beperkte banengroei voorspeld. Deze trends benadrukken de noodzaak voor bedrijven om flexibel te blijven en zich aan te passen aan een dynamische arbeidsmarkt. Hoewel sommige sectoren nog steeds groei zullen zien, zullen anderen een stagnatie of zelfs een afname in werkgelegenheid ervaren. De voortdurende personeelskrapte, ondanks de lagere banengroei, blijft een belangrijke uitdaging voor werkgevers.


Zie het volledige onderzoek op de website van het UWV.Tips voor recruitment in 2024


Gebruik van AI en automatisering

Kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering worden steeds belangrijker in het recruitmentproces. Deze technologieën kunnen helpen bij het efficiënter screenen van kandidaten, het verbeteren van de candidate experience en het verminderen van vooroordelen in het wervingsproces. In 2024 zal het gebruik van AI niet meer optioneel zijn, maar een essentieel onderdeel van elke wervingsstrategie.


In 2023 is de integratie van technologie zoals AI in recruitmentprocessen aan het groeien, maar nog steeds in ontwikkelingsfasen voor veel bedrijven. Automatisering wordt gebruikt voor eenvoudige taken zoals cv-screening en eerste contactmomenten.


Tegen 2024 is de technologie geavanceerder en meer geïntegreerd. AI speelt een grotere rol in het hele recruitmentproces, van het identificeren van potentiële kandidaten tot het helpen bij het nemen van beslissingen. Daarnaast kan AI breder worden in gezet bij analyses, zoals het voorspellen van kandidaatsucces en culturele fit.


Lees meer over hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen bij recruitment en HR-processen.


Focus op soft skills

Soft skills zijn persoonlijke eigenschappen en interpersoonlijke vaardigheden die bepalen hoe iemand werkt en interactie heeft met anderen. Ze worden vaak gezien als complementair aan hard skills, die specifieke, meetbare beroepsvaardigheden zijn. Soft skills omvatten zaken als communicatievermogen, probleemoplossend vermogen, emotionele intelligentie, teamwork, aanpassingsvermogen, creativiteit en leiderschapskwaliteiten. Deze vaardigheden zijn cruciaal in de werkomgeving omdat ze bijdragen aan een effectieve samenwerking en het vermogen om uitdagingen aan te gaan en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.


Hoewel technische vaardigheden belangrijk blijven, zal er in 2024 meer nadruk liggen op soft skills zoals aanpassingsvermogen, creativiteit en emotionele intelligentie. Deze skills worden steeds waardevoller in een snel veranderende wereld. Bedrijven zullen nieuwe manieren moeten vinden om deze vaardigheden te beoordelen tijdens het wervingsproces.


Remote en flexibel werken

De trend van remote werken zet zich voort in 2024, waarbij meer bedrijven flexibele werkmogelijkheden zullen aanbieden. Dit heeft niet alleen invloed op waar en hoe mensen werken, maar ook op de werving. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan het werven en managen van een geografisch verspreide personeelsbestand.


Geografisch verspreid personeelsbestand

Een geografisch verspreid personeelsbestand biedt verschillende voordelen voor moderne organisaties. Ten eerste vergroot het de toegang tot een breder scala aan talenten, aangezien bedrijven niet beperkt zijn tot kandidaten uit een specifieke regio. Dit kan leiden tot een rijkere diversiteit aan vaardigheden, ervaringen en perspectieven binnen het team.


Ten tweede biedt het flexibiliteit en schaalbaarheid. Bedrijven kunnen snel reageren op veranderende marktbehoeften door personeel in te zetten vanuit verschillende tijdzones en locaties. Dit zorgt voor een bijna 24-uurs bedrijfsvoering en kan de productiviteit en responsiviteit verhogen.


Bovendien bevordert een geografisch verspreid personeelsbestand culturele diversiteit en inclusie, wat kan leiden tot innovatievere oplossingen en een beter begrip van globale markten. Het stelt teams in staat om vanuit verschillende culturele perspectieven te leren en samen te werken, wat de algehele bedrijfsdynamiek kan verrijken.


Tot slot kan het voor werknemers zelf ook voordelen bieden, zoals een betere werk-privébalans en minder pendeltijd, wat hun tevredenheid en loyaliteit aan het bedrijf kan vergroten.


Employer branding

Employer branding blijft een sleutelrol spelen in het aantrekken van top talent. In 2024 zullen bedrijven meer moeten investeren in het opbouwen van een sterk merk dat de waarden en cultuur van de organisatie weerspiegelt. Een authentieke en aantrekkelijke employer brand zal essentieel zijn om de beste kandidaten aan te trekken.


Goede employer branding moet authentiek, consistent en aansprekend zijn. Het moet de unieke waarden en cultuur van een organisatie weerspiegelen, en duidelijk communiceren wat het betekent om daar te werken. Dit omvat het uitdragen van een positief en realistisch beeld van de werkomgeving, carrièremogelijkheden en medewerkerstevredenheid. Effectieve employer branding spreekt niet alleen de huidige medewerkers aan, maar trekt ook toekomstig talent aan door zich te onderscheiden als een aantrekkelijke werkgever.


Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) worden steeds belangrijker in recruitment. In 2024 zullen bedrijven nog meer moeite moeten doen om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren en dit te integreren in hun recruitmentstrategieën.


Lees hier meer over op: Het belang van een inclusief HR-beleid.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Data-gedreven recruitment

Het gebruik van data en analytics in het recruitmentproces zal verder toenemen in 2024. Door data te analyseren, kunnen bedrijven betere beslissingen nemen over waar en hoe ze talent werven en hoe ze hun recruitmentprocessen kunnen optimaliseren.


In een recruitmentproces kunnen diverse soorten data en analytics worden ingezet om het wervingsproces te optimaliseren en de kwaliteit van de kandidaatselectie te verbeteren. Hier zijn enkele voorbeelden:


CV- en sollicitatieanalyse: Gebruik van geavanceerde tekst- en data-analyse om CV's en sollicitatiebrieven te screenen op relevante kwalificaties, ervaring en vaardigheden.

Prestatiegegevens van eerdere wervingsprocessen: Analyse van historische wervingsgegevens om te begrijpen welke bronnen de meest succesvolle kandidaten opleveren.

Kandidaat-engagement metrics: Meten hoe kandidaten interactie hebben met de carrièrepagina van een bedrijf of met vacatureadvertenties, zoals klikfrequenties, tijd besteed op de pagina, en applicatieratio's.

Sociale media analytics: Analyseren van sociale media profielen om aanvullende inzichten te krijgen in de persoonlijkheid en professionele interesses van kandidaten. Let wel op dat je je houdt aan de privacywetgeving.

Predictive analytics: Gebruik van voorspellende modellen om toekomstige werknemersprestaties te voorspellen op basis van een reeks variabelen uit sollicitatiegegevens.

Demografische data: Inzichten in de leeftijd, geslacht, locatie, en andere demografische factoren van sollicitanten om diversiteitsdoelen te ondersteunen.

Kandidaat-tevredenheidsenquêtes: Feedback van sollicitanten over het wervingsproces om verbeterpunten te identificeren.

Employee referral data: Analyseren van de effectiviteit van doorverwijzingsprogramma's van medewerkers.

Time-to-hire en cost-to-hire metrics: Meten hoe lang en kosteneffectief het proces is om vacatures te vullen.

Conversiepercentages: Van sollicitatie tot aanname, om de effectiviteit van verschillende wervingsfasen te meten.


Door deze data en analytics te gebruiken, kunnen HR-teams en recruiters hun processen verfijnen, betere kandidaten aantrekken en de algehele efficiëntie van hun recruitmentinspanningen verbeteren.


Conclusie


De recruitmenttrends voor 2024 benadrukken het belang van technologie, soft skills, flexibiliteit, merkbeleving, diversiteit en data. Bedrijven die deze trends omarmen en integreren in hun wervingsstrategieën zullen beter gepositioneerd zijn om top talent aan te trekken en te behouden in een competitieve arbeidsmarkt. Het aanpassen aan deze veranderingen zal essentieel zijn voor het succes van elk bedrijf in het komende jaar en daarna.Je vindt meer berichten en tips in onze blog.

Andere interessante blogs

Mis geen enkele blogpost