Diversiteit en inclusie op de werkplek: Het belang van een inclusief HR-beleid

In onze steeds diverser wordende wereld is het belang van diversiteit en inclusie op de werkplek prominenter dan ooit tevoren. Een inclusief HR-beleid is niet alleen een ethische noodzaak, maar ook een strategische factor die kan bijdragen aan het succes en de innovatiekracht van een organisatie. In deze blogpost verkennen we het belang van een inclusief HR-beleid en hoe dit de werkomgeving kan transformeren.


Simpel gezegd, het gaat erom een werkomgeving te creëren waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wie je bent, of wat je hebt meegemaakt – iedereen verdient een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en ondersteund worden.


In 2022 is er onderzoek gedaan een daaruit is gebleken dat van de Nederlandse werkgevers die onderzocht zijn, 27% zegt dat ze een beleid hebben dat focust op diversiteit en inclusie binnen hun organisatie. Dit is een stijging ten opzichte van 2021, toen 22% dit aangaf, en van 20% in 2020. Driekwart van deze bedrijven meldt bovendien dat dit beleid een positieve invloed heeft op zowel de prestaties als de werksfeer in hun afdelingen. Dit blijkt uit de trendonderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en softwarebedrijf AFAS.


Waarom is het zo belangrijk?


Het humane aspect

Het belangrijkste is natuurlijk het respecteren van de menselijkheid van elke werknemer. In een inclusieve werkomgeving voelt elke persoon zich gewaardeerd, niet ondanks, maar juist vanwege hun unieke achtergronden, ervaringen en perspectieven. Dit creëert een cultuur van respect en waardering, die verder gaat dan tolerantie, naar een omgeving waarin alle medewerkers zich gezien en gehoord voelen.


Verhoogde innovatie en creativiteit

Diversiteit in teams leidt tot een breder scala aan perspectieven en ideeën. Dit kan de creativiteit en innovatie binnen een organisatie aanzienlijk verhogen, omdat verschillende inzichten vaak leiden tot unieke oplossingen en benaderingen van problemen.


Betere besluitvorming

Onderzoek heeft aangetoond dat diverse teams betere besluitvorming kunnen bevorderen. Verschillende standpunten en ervaringen zorgen ervoor dat teams uitgebreider nadenken over beslissingen en potentiële valkuilen en kansen vanuit verschillende hoeken overwegen.


Reflectie van de maatschappij

Een divers personeelsbestand weerspiegelt de maatschappij beter en kan helpen bij het aantrekken van een breder klantenbestand. Dit is vooral belangrijk in een globaliserende wereld waar bedrijven vaak een divers klantenbestand bedienen.


Verbeterde werknemersbetrokkenheid

Wanneer medewerkers zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen, verhoogt dit hun betrokkenheid bij het bedrijf. Dit leidt tot een hogere tevredenheid, lager verloop en verzuim, en verbeterde prestaties.


Onderzoeken en resultaten van een inclusief hr-beleid


Zoals aangegeven zijn er verschillende onderzoeken geweest die de positieve effecten van diversiteit in teams op de besluitvorming aantonen. Enkele van deze onderzoeken zijn:


Boston Consulting Group (BCG) studie

BCG's analyse heeft aangetoond dat bedrijven met een divers managementteam 19% hogere inkomsten genereren door innovatie, wat aangeeft dat dergelijke bedrijven een betere afspiegeling zijn van een divers klantenbestand en de marktbehoeften beter begrijpen.


Cloverpop onderzoek

Een onderzoek uitgevoerd door Cloverpop, gepubliceerd in 2017, vond dat diverse teams betere bedrijfsbeslissingen nemen tot 87% van de tijd. Bovendien beslissen deze teams sneller met de helft van de tijd en leveren 60% betere resultaten op.


Gallup onderzoek

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat werknemers in bedrijven met een hoge diversiteit en inclusie 3.8 keer meer kans hebben om zich betrokken te voelen bij hun werk. Dit draagt bij aan een hogere werknemerstevredenheid en een lagere personeelsverloop.


Forbes onderzoek

Een Forbes-studie over diversiteit en inclusie benadrukt dat bedrijven die zich inzetten voor diversiteit en inclusie 35% meer kans hebben om beter te presteren dan hun minder diverse tegenhangers. Dit komt doordat diverse teams een groter scala aan oplossingen en ideeën kunnen genereren.


"How Diversity Can Drive Innovation" door Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall, en Laura Sherbin

Deze auteurs beschrijven hoe bedrijven met 2D diversiteit (inherente en verworven diversiteit) 45% meer kans hebben om te groeien in marktaandeel en 70% meer kans hebben om nieuwe markten te betreden.

Hoe ziet een goed inclusief HR-beleid eruit?


Als we kijken naar wat een inclusief HR-beleid echt inhoudt, zien we dat het veel meer is dan alleen een reeks regels of richtlijnen. Het is een levende, ademende praktijk die diversiteit in al zijn vormen omarmt en iedereen binnen de organisatie respect en gelijke kansen biedt.


Trainingen diversiteit en inclusie

Laten we beginnen met training in diversiteit en inclusie. Dit is niet zomaar een eenmalige cursus, maar een doorlopend proces waarbij het bewustzijn en begrip van iedereen in het bedrijf wordt vergroot. Leidinggevenden krijgen speciale trainingen om te leren hoe ze een omgeving kunnen creëren die iedereen verwelkomt en waardeert.


Wervings- en selectiebeleid

Dan hebben we het wervings- en selectiebeleid. Stel je voor dat vacatureteksten zo zijn opgesteld dat ze niemand uitsluiten en een diverse groep kandidaten aantrekken. En de selectiecommissies? Die zijn net zo divers als onze samenleving, om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt.


Gelijke kansen en carrièremogelijkheden

Maar het stopt niet bij het aannemen van personeel. Binnen de organisatie zijn er duidelijke, eerlijke promotieprocessen en worden er programma's aangeboden, zoals mentorschap, die vooral gericht zijn op het ondersteunen van diegenen in minder vertegenwoordigde groepen.


Beleidsmaatregelen en praktijken

En dan het dagelijkse beleid en de praktijken. Flexibele werkregelingen zijn bijvoorbeeld een echte game-changer, vooral voor diegenen die proberen werk en privéleven te balanceren. En laten we het gezinsvriendelijke beleid niet vergeten, dat rekening houdt met de verschillende vormen en maten van moderne gezinnen. In de huidige tijd zijn secundaire arbeidsvoorwaarden namelijk belangrijker dan ooit.


Communicatie en betrokkenheid

Communicatie speelt ook een cruciale rol. Het gaat erom dat de taal en het beeldmateriaal dat we gebruiken inclusief is, zodat iedereen zich gerepresenteerd voelt. En we zorgen ervoor dat we regelmatig feedback krijgen van onze medewerkers, zodat ieders stem wordt gehoord.


Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, houden we alles in de gaten. Met behulp van diversiteitsmetrics en voortdurende evaluaties kunnen we zien waar we staan en waar we ons nog kunnen verbeteren. Want een inclusief HR-beleid is nooit 'af'; het is een voortdurende reis naar een werkplek die iedereen respecteert, ondersteunt en machtigt.


Divsers hr-beleid op laten stellen


Point HRM is enthousiast om de uitdaging aan te gaan en jullie inclusieve HR-beleid vorm te geven. We begrijpen dat een succesvol bedrijf niet alleen afhankelijk is van sterke cijfers en strategieën, maar ook van de mensen die het vormen. In de huidige diverse en dynamische wereld is het essentieel om een werkomgeving te creëren die iedereen verwelkomt, waardeert en ondersteunt.


Bij Point HRM zijn we trots op onze expertise in het ontwikkelen van inclusieve HR-beleidsplannen die zowel de unieke behoeften van een organisatie als de diverse achtergronden van haar werknemers erkennen en omarmen. Ons doel is om een HR-beleid te creëren dat verder gaat dan alleen het naleven van wettelijke vereisten; we streven naar een beleid dat een positieve en blijvende impact heeft op de bedrijfscultuur en prestaties.


Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Je vindt meer berichten en tips in onze blog.

Andere interessante blogs

Mis geen enkele blogpost